Giá trị cốt lõi

Sáng tạo
Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ & kỹ thuật hiện đại, sự sáng tạo chính là sức sống, là đòn bẩy phát triển tạo ra sự khác biệt của KATA trên thị trường.
Tốc độ
KATA luôn chú trọng đến tốc độ cũng như hiệu quả trong từng hành động với phương châm “quyết định nhanh - triển khai nhanh - thay đổi và thích ứng nhanh”
Uy tín
KATA đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ tín là vũ khí cạnh tranh và cam kết cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.
Đạo đức
Tại KATA, chữ Tâm chính là nền tảng trong mọi hoạt động kinh doanh. Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu, là thước đo của mọi thành công
0353697777
Yêu cầu tư vấn