Năm 2019

320 đại lý trong nước và tại Đông Nam Á

Doanh thu đạt 133,6 tỷ đồng với hệ thống đại lý trên 50 tỉnh thành trong nước, mở rộng đại lý tại Malaysia và Indonesia.

0353697777
Yêu cầu tư vấn