Năm 2020

450 đại lý và mở rộng kinh doanh ra thế giới

Doanh thu đạt 189,04 tỷ đồng, KATA tiếp tục vươn mình ra ngoài thế giới với 2 đại lý tại Mỹ và Nhật Bản

0353697777
Yêu cầu tư vấn