Tuyển Dụng

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (GRAPHIC DESIGNER)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (GRAPHIC DESIGNER)
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AMAZON/ALIBABA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AMAZON/ALIBABA
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ (SALES OVERSEAS)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ (SALES OVERSEAS)
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MUA HÀNG TIẾNG TRUNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM Địa chỉ làm việc: G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MUA HÀNG TIẾNG TRUNG
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN R&D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN R&D
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LIVESTREAM BÁN HÀNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LIVESTREAM BÁN HÀNG
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN B2B (MẢNG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN B2B (MẢNG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP)
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEBSITE
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEBSITE
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE (KHÔNG TELESALE)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE (KHÔNG TELESALE)
0353697777
Yêu cầu tư vấn