Tuyển Dụng

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LIVESTREAM BÁN HÀNG
Ngày 07/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LIVESTREAM BÁN HÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LIVESTREAM BÁN HÀNG
Xem chi tiết
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN B2B (MẢNG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP)
Ngày 07/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN B2B (MẢNG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN B2B (MẢNG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP)
Xem chi tiết
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEBSITE
Ngày 06/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEBSITE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEBSITE
Xem chi tiết
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE (KHÔNG TELESALE)
Ngày 06/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE (KHÔNG TELESALE)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ONLINE (KHÔNG TELESALE)
Xem chi tiết
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING
Ngày 06/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING
Xem chi tiết
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IDOL INHOUSE
Ngày 06/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IDOL INHOUSE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IDOL INHOUSE
Xem chi tiết
[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
Ngày 06/01/2023

[KATA VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KATA VIỆT NAM G5, FiveStar Garden, 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH  
Xem chi tiết